fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU


Torre d'Energia Català

Un investigador israeli? proposa una soluci? als problemes energ?tics

http://www.reusdigital.cat/index.php?command=export&style=pdf&news_id=3021
http://www.reusdigital.cat/index.php?command=show_news&news_id=3021

Dan Zaslavsky fa 25 anys que treballa en la Torre d'Energia
Jordi Garcia, 21 d'octubre de 2008

La torre tindria 1.000 metres d'al?ada i aprofitaria els moviments de l'aire fred i calent per generar electricitat sense cap tipus de contaminaci? i a un cost baix.
Investigadors israelites han disenyat un generador que, segons diuen, podria generar m?s de 15 vegades l'electricitat necess?ria per a tot el planeta. S'aprofita l'aire calent i sec, i l'aigua del mar, per generar electricitat mitjan?ant una torre d'energia. L'invent podria ser la soluci? als problemes energ?tics del planeta pel futur. El projecte es desenvolupa a l'institut cient?fic Technion d'Israel des del 1983 sota les ordres del professor Dan Zaslavsky.
La Torre d'Energia hauria de tenir uns 1.000 metres d'al?ada i un di?metre de 400 metres, i funciona gr?cies al principi b?sic de la convecci?: l'aire calent puja i l'aire fred ocupa el seu lloc. El moviment de les masses d'aire s'aprofitaria per generar energia el?ctrica mitjan?ant unes h?lices. Per refredar l'aire caldria aigua que an?s baixant per tota l'estructura de la Torre. L'aigua podria ser de riu, de mar o fins i tot aig?es residuals.
Aquest tipus de torre funcionaria molt millor en climes c?lids i secs. Regions com l'?sia central, Oceania, ?frica del Nord i Centre-Am?rica serien les m?s id?nies. El cost de generaci? d'aquesta electricitat seria molt baix, un ter? del que costa actualment. Fins i tot per sota de l'energia e?lica i la solar tradicional.
Zaslavsky explica que la torre podria utilitzar-se per la desalinitzaci? d'aigua a gran escala, fet que permetria regar zones actualment des?rtiques. Tamb? tindria importants beneficis sobre el medi ambient, no tan sols per l'estalvi en productes derivats del petroli, sin? tamb? perqu? el proc?s podria ajudar a refredar el planeta. Els investigadors israelians estan segurs del funcionament del sistema, per? es troben a l'espera de finan?ament per al projecte i per la creaci? d'un prototipus.
.
Randibo, un projet Margotweb
___________________________

http://www.ideal-debate.eu/ca/node/415?page=3

Fa uns dies hav?em de buscar per ci?ncies, un article relacionat amb l'energia, i la veritat ?s que he trobat un, i de molt interessant. Es tracta de la construcci? d'una torre de proporcions extraordin?ries i que seria capa? de produir energia per a 15 planetes Terra. Si ?s veritat, no ?s fant?stic? Per generar energia, nom?s necessita aire sec i calent del desert i aigua del mar, del riu o fins i tot de les clavegueres, assegura el professor Dan Zaslavsky, investigadir israel? de l'institut cient?fic Technion. A m?s, els especialistes afirmen que la torre podria utilitzar-se tamb? com a desalinitzadora d'aigua, redu?nt el cost d'aquesta fins a un 50%. El seu principi de funcionament ?s ben senzill: utilitza el principi b?sic de la convecci?: L'aire calent ascendeix i l'aire fred ocupa el seu lloc. La torre aprofitaria aquest moviment de masses d'aire per posar en funcionament unes turbines que generarien electricitat a gran escala, ja que tindria M?S DE 1000 METRES D'AL?ADA I UN DI?METRE DE 400 METRES. Interessant, oi?
La torre utilitza aigua per refredar l'aire en la part superior. L'equip Zaslavsky identific? 40 regions id?nees per situar la torre, ja que necessita unes condicions clim?tiques especials. Seria el cas del Golf P?rsic, Austr?lia...
Els experts reconeixen que tot aix? depen de trobar inversors que estiguessin disposats financiar tal projecte. No ?s precissament en aquest moment quan els governs s'han de moure i aconseguir, entre tots i totes, que aix? tiri endevant? Qu? penseu sobre aix?? Xavier Carbonell, m'interessaria molt que comentesis, gr?cies.

______________________________

http://qualias.net/modules/news/index.php?storynum=25&storytopic=10

Enviado por MatrocS el 12/12/2007
Imaginen una torre que s?lo necesitase el aire seco y caliente del desierto, y agua de mar para generar energ?a. Ahora imaginen que puede generar mucha energ?a, tanta como para alimentar a 15 planetas como el nuestro.

Eso es lo que han imaginado y dise?ado unos investigadores israel?es, una torre de energ?a que podr?a proveer de electricidad a todo el planeta, quince veces.

Los investigadores del instituto cient?fico Technion, de Israel, est?n convencidos que su torre puede ser la soluci?n al problema energ?tico de nuestro planeta. Vienen trabajando en esta idea de la torre de energ?a desde 1983, y la llaman Energy Tower. La torre, aparte, tambi?n puede utilizarse como desalinizador.

El fundador e impulsor del proyecto es Dan Zaslavsky, y dice que el funcionamiento de la Torre de energ?a es sencillo, utiliza el principio b?sico de la convecci?n: el aire caliente asciende y el aire fr?o ocupa su lugar. La torre aprovechar?a este movimiento de masas de aire para producir electricidad, y lo har?a en grande debido a que tendr?a mil metros de altura y un di?metro de 400 metros.

Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb