fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU


Billig el med tornadokraft

Ett kanadensiskt f?retag tror sig ha l?st energifr?gan en g?ng f?r alla.
Med tornadokraft.
200 megawatt ska kunna framst?llas med ett kraftigt korsdrag.


http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article46717.ece
Av: Jan Huss / Publicerad 26 juli 2007

Kraftverket bygger p? att en tv?hundra meter bred och femtio meter h?g cylinder skapar f?ruts?ttningar f?r kraftiga upp?tvindar, s? kraftiga att en tornado uppst?r ovanf?r kraftverket.

Suget som tornadon alstrar anv?nds f?r att l?ta luft passera turbiner som d?rigenom alstrar upp till 200 megawatt.

F?r att starta tornadon har konstrukt?rerna t?nkt anv?nda ?verskottsv?rme fr?n andra industrier. V?rme som bl?ses in med fl?ktar i cylindern via ventiler i botten. N?r virvelvinden tilltagit i styrka och blivit sj?lvg?ende ers?tts fl?ktarna av turbiner och tornadons storlek regleras genom att ?ppna och st?nga ventilerna.

Mannen bakom projektet, Louis Michaud, har bildat bolaget AVEtec Energy och lyckats f? en del patent kring sin id?, uppger tidningen Toronto Star. Han har inlett ett samarbete med universitetet Western Ontarios vindtunnellaboratorium och studerar nu sm? prototyper och datorsimuleringar av processerna i "Vortexmotorn".

Kostnaderna ber?knas till 60 miljoner dollar men eftersom det samtidigt ers?tter en kylanl?ggning f?r annan industri kan kostnaden sjunka med upp till 20 miljoner dollar. Elen skulle bara kosta h?lften s? mycket att framst?lla som i ett kolkraftverk.

Id?n med att ankra fast tornados upplevs inte helt positiv av alla. Vanliga fr?gor handlar om buller, s?kerhet, kontroll, f?glar, flygplan och ren och sk?r r?dsla.

Louis Michaud erk?nner att det finns m?nga utmaningar kvar men att dessa ?r politiska och inte tekniska.

Vad g?ller buller h?vdar han att d?net fr?n vilda tornados kommer av all br?te de sl?par med sig och att det problemet inte kommer att finnas i kraftverket.

Han h?vdar vidare att f?glar "vet b?ttre" ?n att flyga in i tornados och att flygfria zoner kring kraftverket skulle h?lla flygplan skadefria. Vad g?ller s?kerhet och kontroll s? ska inte tornadon, teoretiskt, kunna l?mna kraftverket p? egen hand eftersom den beh?ver tillf?rsel av varm luft.
Av: Jan Huss
-------------------------
Michaud http://vortexengine.ca/
Michaud http://vortexengine.ca/
-
Konstgjord tornado ger billig energi

http://www.illustrertvitenskap.com/Crosslink.jsp?d=184&a=1218&id=9383_10
nr 6/2006, sidan 22

Ny energik?lla t?mjer v?ldsamma naturkrafter

Tornador ?r en av naturens mest destruktiva krafter. Nu vill dock den kanadensiske ingenj?ren Louis M Michaud utnyttja naturfenomenet i m?nniskans tj?nst. Han har utvecklat en s? kallad "vortexmaskin", som kan utvinna energi ur virvelstormarna. Michaud fick f?r 30 ?r sedan id?n till en maskin, som kan omvandla tornadons -energi till elektricitet. Hittills har ingenj?ren endast byggt en prototyp, men en vortexmaskin i full skala kommer att best? av en 100 meter h?g cylinder med en diameter p? 200 meter. Tornadon f?r fart av en v?rmek?lla i cylinderns botten, och n?r den v?l har kommit i g?ng att snurra kommer den enligt Michaud att h?llas ig?ng av sig sj?lv. Liksom i en tropisk storm kommer den varma, fuktiga luften att stiga upp?t och frige energi genom kondensation p? 12-18 kilometers h?jd. D?r bildas ett kraftigt sug ned i cylindern, och det suget kan utnyttjas till att driva turbiner, som ger str?m. M?nga ?r skeptiska till hur s?ker vortexmaskinen ?r, men uppfinnaren fasth?ller vid att den kan konstrueras s? att risken ?r minimal att den kraftiga tornadon l?per amok.

Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb