fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU


Soltårnet

Verdens st?rste t?rn skal lage ren energi

http://www.aftenposten.no/viten/article514179.ece
CATO GUHNFELDT MICHAEL T?PFFER (tekst)

Midt ute i Australias ?demark skal de bygge verdens h?yeste bygning - et gigantisk t?rn som blir ?n kilometer h?yt. Det skal p? en finurlig m?te produsere helt ren energi til over 200000 australske husstander.
Randibo, un projet Margotweb
Det lyder som en ?nskedr?m for milj?aktivister, men er p? vei til ? bli virkelighet.
- Vi m? ta vare p? den energien som finnes rundt oss. Dette er framtidens energil?sning, sier entusiastene.
I det solfylte Australia holder man p? med ? avslutte planleggingen og begynne med konstruksjonen av t?rnet som med sine 1000 meter blir mer enn dobbelt s? h?yt som verdens n?v?rende h?yeste bygning, Petronas Towers i Malaysia.
T?rnet er konkretiseringen av et helt nytt prinsipp for ? produsere elektrisk kraft.
- L?sningen bygger p? temperaturforskjeller, det faktum at varm luft stiger til v?rs, forklarer Kim Forte, presseansvarlig for selskapet Enviromission, som leder prosjektet. - Det ?n kilometer h?ye t?rnet, som vil f? en diameter p? 130 meter, kommer til ? st? midt i et gigantisk sirkelformet glasshus, et slags drivhus som f?r en diameter p? hele syv kilometer.

Id?en bak t?rnet er like enkel som den er genial: Solen varmer opp luften inne i drivhuset med et tak som omslutter og hever seg rundt t?rnet i midten. Siden varm luft stiger, kommer luften til ? bevege seg fra drivhuset inn mot t?rnet. Det vil i praksis fungere som en skorstein, der den varme luften stiger oppover. I t?rns?ylen vil det oppst? et gigantisk sug, og dette suget skal utnyttes av 32 kraftige turbiner som vil begynne ? rotere og produsere energi. Ingen milj?farlige stoffer vil slippes ut. Alt som kommer ut av ?skorsteinen? er oppvarmet luft.
Planleggingsdelen av prosjektet er n? i sin sluttfase. I ?yeblikket holder man p? ? spore opp entrepren?rer som kan bygge et s? stort t?rn.
- Vi h?per ? komme i gang neste ?r. T?rnet skal v?re ferdigbygget rundt ?rsskiftet 2006-2007, opplyser Kim Forte.
P? sikt planlegges ytterligere en h?ndfull solt?rn rundt omkring i Australia.Prototyp i Spania
Solt?rnet er utviklet av den tyske ingeni?ren J?rg Schlaich. I 1982 bygget han en 50 kilowatts prototyp i Spania. Dette t?rnet er 200 meter h?yt og er blitt utpr?vd i syv ?r. Eksperimentet var sv?rt vellykket og ble foranledningen til Australias beslutning om ? bygge et tilsvarende, st?rre t?rn.
Kjempet?rnet kommer til ? produsere 650 gigawatt-timer ?rlig, noe som tilsvarer ca. en sjettedel av hva det svenske atomkraftverket Barseb?ck produserer p? ett ?r. Dette skal dekke behovet til cirka 200000 husstander. Samtidig regner australierne med ? redusere utslippene av drivhusgasser med 700000 tonn pr. ?r - som er hva man ville f?tt med produksjon av en tilsvarende energimengde fra et vanlig kullfyrt kraftverk.
Solt?rnet kommer til ? generere energi d?gnet rundt. Mest effektivt vil det v?re n?r solen skinner p? dagtid. Det er ogs? da behovet for elektrisk kraft til husstander og industri er st?rst.

Kostbar energi
Enviromission mener et tilsvarende t?rn neppe vil v?re noen god l?sning i kj?lige land med full vinter, som for eksempel Norge. Med solen lavt p? himmelen en betydelig del av ?ret, vil det bli et problem med oppvarmingen av drivhuset p? bakken.
- Australiernes t?rn er ? regne som et forskningsanlegg i full skala for ? innhente erfaring, sier Magnar F?rde, direkt?r for avdeling for energi i det statlige selskapet Enova i Trondheim, som blant annet yter offentlige tilskudd til bruk av alternative energikilder. - T?rnet kan v?re en interessant l?sning for Australia, og vi vil overv?ke hva de gj?r, blant annet for ? l?re av dem. I utgangspunktet vil kjempet?rnet gi lite energi m?lt opp mot de h?ye investeringene. En vindm?llepark med tilvarende energiproduksjon vil bare koste 1,5 milliarder ? bygge. Men Australia og mange andre land har ikke s? mange valg n?r det gjelder ? utnytte fornybare energikilder som for eksempel vi har i Norge. Man har derfor valgt ? utforske utnyttelse av solvarmen p? denne m?ten. Det skal bli interessant ? f?lge dem, sier F?rde.
- Australiernes prosjekt lyder interessant, kommenterer r?dgiver Hans Otto Haaland i Norges forskningsr?d. - Det er alltid viktig ? se hva som passer for ulike klimatiske forhold. T?rnet passer nok bedre i Australia enn i Norge med v?rt klima. Her hjemme ser vi mer p? bygningsintegrerte l?sninger n?r det gjelder soleneregi, b?de vannb?ren og luftb?ren, dessuten ulike vindusl?sninger der vinduet slipper inn solvarme n?r man trenger det, alternativt stenger den ute. Ogs? vi vil f?lge med prosjektet i Australia, sier han.
Australierne skal bygge sitt t?rn 65 mil s?rvest for Sydney, i Buronga-omr?det. Her finnes det allerede noen sm? lokalsamfunn. If?lge Enviromission virker innbyggerne forn?yd med ? f? en 1000 meter h?y ?kjempepinne? som nabo. Selskapet ser ogs? store muligheter for ? f? turister til omr?det.
- Vi tror t?rnet kommer til ? bli en stor attraksjon, sier Kim Forte.
Man unders?ker allerede muligheten for ? bygge en observasjonsplattform h?yt oppe i t?rnet. Knapt noe for folk med h?ydeskrekk!Australia vil bygge kjempekraftverk
http://www.aftenposten.no/nyheter/miljo/article385009.ece

Australske myndigheter vurderer ? bygge et gigantisk oppdrifts-kraftverk i New South Wales. Den kilometer h?ye skorsteinen skal bli verdens h?yeste byggverk - med god margin.
KRISTJAN MOLSTAD
"Solt?rnet" skal bli 130 meter i diameter og rage ?n kilometer opp i luften. Det skal produsere 760 gigawatt-timer i ?ret - nok til ? holde 200.000 husstander med str?m.

Skorsteinsprinsippet
Rundt foten av t?rnet bygges det et enormt drivhus p? syv kilometer i diameter. N?r solen varmer opp drivhuset, suges varmluften opp i t?rnet. Ved toppen av skorsteinen vil 32 vindturbiner s?rge for ? forvandle oppdriftsstr?mmen til elektrisk energi.
En prototyp av denne typen kraftverk finnes i dag i Manzanares i Spania. Dette t?rnet er 200 meter h?yt, og for lite til kommersiell kraftproduksjon. Prinsippet er enkelt: Jo h?yere t?rn, desto mer energi.

Verdens h?yeste
Skorsteinen skal etter planen bygges i Wentworth i New South Wales og vil v?re synlig fra 80 kilometers avstand. Kraftverket vil bli i s?rklasse det h?yeste byggverk som noen sinne er konstruert av mennesker: Dobbelt s? h?yt som dagens h?yeste t?rn, fjernsynst?rnet i Toronto p? 550 meter. Verdens h?yeste bygning er i dag de 450 meter h?ye Petronas Towers i Kuala Lumpur.

Skeptiske milj?vernere
Milj?vernere er likevel skeptiske til planene. De mener prosjektet kan koste mer enn det smaker, og viser til at man med tradisjonelle vindm?ller vil kunne produsere like mye str?m for mindre penger.
Selskapet EnviroMission regner med at kraftverket vil koste over 3,6 milliarder krone, men har enn? ikke funnet nok investorer til prosjektet

Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb