fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU


Soncnega Stolpa

Sončni Stolp (solar tower in slovenian)
maj 5, 2009 od Bodieko
http://www.bodieko.si/tag/elektrarna

Inovativna ideja Avstralskega Sončnega stolpa temelji na principu vročega zraka in naj bi nudila energijo za več kot 200,000 domov. S tem bi se letno zmanj?ala količina CO2 za 900,000 ton!
Sončna energije je danes edini čisti vir elektrike. V uporabi so trije tipi sončnih elektrarn:
? Parabolična korita (najbolj pogosta)
? Solarni kro?niki
? Solarni energijski stolp (sončni stolp)

Sončni stolp je za razliko od ostalih dveh metod unikaten, saj lahko akumulira toploto in jo oddaja tudi takrat, ko ni sonca (ponoči ali kadar je slabo vreme).
Stolp deluje na naslednji način ? več tisoč zrcal je usmerjenih v sprejemnik na vrhu stolpa. Ta sprejemnik zbira toploto sončnih ?arkov v tekočino, ki prevaja toploto. Na ta način tekočina proizvaja paro, ki nato poganja generator.Organizacija EnviroMission je leta 2001 začela z iskanjem najbolj primerne lokacije za postavitev prve elektrarne z Sončnim stolpom, ki se bo nahajala v ZDA. Ista organizacija pa je podprla tudi evropsko verzijo te elektrarne, ki se imenuje ?Sončni dimnik? ang. Solar Chimney, s skupno licenco z SolarMission Technologies, Inc. Zavzemajo se tudi za ravoj inovativnega Sončnega stolpa v Avstraliji.
Sama tehnologija torej temelji na principu vročega zraka; sončni ?arki segrevajo ogromne količine zraka, ki so ujete pod zbiralnim objektom. Po zakonu fizike se vroč zrak dviga ? v tem primeru skozi ogromne turbine, ki z vtenjem proizvajajo elektriko. Na ta način naj bi bil zagotovljen stalni pretok vetra.
Kratko predstavitev tehnologije si lahko ogledate na spodnji video predstavitvi.
Tak?na elektrarna bo seveda zavzela ogromno prostora, zato je bilo potrebno najprej testirati manj?i model, da so lahko dokazali, da je tak?no pridobivanje električne energije sploh mogoče. Ta model so postavili v ?paniji - 150km ju?no od Madrida (v mestu Manzanares). Elektrarna je delovala 7 let (1982 ? 1989) in je konstantno proizvajala 50kW ?zelene? energije.
Torej, zakaj so se odločili, da bodo to elektrarno postavili v Avstraliji? Razlog je preprost. Avstralija ima ?iroka prostranstva z visoko stopnjo sončnega sevanja, geolo?ko stabilnostjo ter nizke cene zemlji?č. Trenutno se zanimajo za postavitev te elektrarne tudi v Burongi.
.
Randibo, un projet Margotweb

Najvi?ja zgradba na svetu bo v Avstraliji
Ponedeljek, 06. januar 2003
http://novice.svarog.org/index.php?Novica=462

Avstralsko podjetje načrtuje izgradnjo najvi?je zgradbe na svetu ? sončnega stolpa. Projekt je del globalne kampanje za vzpodbujanje uporabe bolj obnavljajoče energije.

Pri Enviromissionu so zatrdili, da bo stolp v vi?ino meril kilometer in bo tako kar dvakrat vi?ji od trenutno na svetu najvi?je zgradbe v Torontu - Canadian National Tower.

Milijardo avstralskih dolarjev vreden projekt je podprla tudi avstralska vlada. Zgradba se bo nahajala v oddaljenem predelu Buronga v Novem ju?nem Walesu in pričakuje se, da bo izgradnja zaključena leta 2006.

V kolikor se bo izkazala za uspe?no bi celotna struktura lahko omogočala dovolj električne energije za 200.000 domov in prihranila več kot 700.000 ton toplo grednih plinov, ki bi jih drugače proizvedli s premogom ali s električnimi postajami na nafto.

Direktor Enviromissiona Roger Davey je povedal, da je navkljub trditvam ljudi o tem, da posku?a izgraditi nemogoče prepričan, da mu bo uspelo.

Zgradba, ki bo zajemala povr?ino podobno nogometnemu stadionu, se bo nahajala v centru ogromne, 7 kilometrov velike steklene strehe. Sonce bo ogrevalo zrak pod streho, ki se bo dvigoval in ustvaril veliko koncentracijo toplega zraka v stolpu. Zrak bo potegnilo v 32 turbin, ki se bodo vrtele in 24 ur na dan proizvajale energijo.

Stolp je izumil nem?ki gradbeni in?enir Schlaich Bergerman, ki je ?e izgradil 200 metrov visok predstavitveni stolp v ?paniji leta 1982.

Stolp je ?e pridobil podporo avstralske vlade in vlade Novega ju?nega Walesa, ki sta projekt označile za dr?avno pomembnega. Poleg tega vlada načrtuje izgradnjo stolpa z močno intenzivnostjo luči, ki ga bodo obkro?ale in na ta način preprečile trčenje letal v zgradbo.

Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb