fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU


Strony w jezyku polskim o Reaktory meteorologiczne

Wieza Sloneczna (Polski) : http://www.chamine-solar.com/wieza-sloneczna-polski.php

Witamy na stronie internetowej poświęconej opis wszystkich r?żnych typ?w reaktor?w Meteorologicznych: kominy słoneczne, wieże energii, wirowe, itp., kt?re są jednymi z 4 dostępnych technologii słonecznych termicznych do wytwarzania energii elektrycznej.Strona ta nie opisuje naczyń Stirling, Central Receiver lub paraboliczne Koryto Elektrociepłowni.Celem tej strony jest opisanie wszystkich sztucznych elektrowni wiatrowych: sztuczne tornada (Louis typu Michaud), odwrocona sztuczne gorący wiatr (J?rn typu Schlaich) downdraft sztuczne zimny wiatr (Dan typu Zaslavsky), ale także wszystkich wariant?w (Mountainside , pływające, dwukierunkowy, z Latent ciepła, i wiele innych!).Niestety, tylko kilka stron są dostępne w tym języku. Proszę, pom?żcie mi znaleźć rozm?w internetowych w tym języku na inne rodzaje energii słonecznej wieże, lub pom?c mi przetłumaczyć w tym języku stron istniejących w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim. W g?ry dziękuję.
.

R?żne podtypy meteorologiczne Reaktory:

UPDRAFT w g?rę strumienia powietrza
Solar Chimney ? Schlaich
Flotting ? Papageorgiou
Tropical - Bonnelle
Polar - Bonnelle
Flying- Sorensen
Mountainside Chimney - Menard
Greentower - Stellenbosch South Africa 1.5km high
Super Chemin?e - Pesochinsky 5km high

DOWNDRAFT przepływu powietrza w d?ł
Energy Tower ? Zaslavsky ? Guetta

MIXED przepływu powietrza w g?rę lub w d?ł
Bi-Directional ? Rohatensky
MegaPower Toren / Noordzeetoren -Frank Hoos
Solar Nozzle ? Williams

VORTEX tornado wir lub sztuczne
Vortex - Michaud - Monrad
Vortex - Nazare - Maugis-Sumatel
Self producing Chimney ? Coustou ? Alary
Vortex ? Mamulashvili

Other variants of Meteorological Reactors Inne warianty Reaktory meteorologiczne
Solar tower associated to algae biodiesel production - James Bowery
Solar Pond Tower - Franklin Hagg
Twistower - Franklin Hagg
Coastal Chimney - David Daudrich
Tower for power co-generation - Tom Bosschaert
Tower in urban and city areas - Tom Bosschaert
Self standing tower - Patrick Nicolas
Solar Pyramid - MSC Power Corp
Solar Minaret - Nazar Hassen

i wiele innych ... na odkrycie w języku angielskim na http://www.solar-tower.org.uk/,
lub francuskim, hiszpańskim i niemieckim!
_
Proszę użyć "Kontakt" o sugestie.
Nie wahaj się wysłać żadnych nowych informacji lub dokument?w.
W g?ry dziękuję

Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb