fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU


Oro Sukurio Jégainé

Oro sūkurio jėgainė

http://www.balsas.lt/naujiena/268036/oro-sukurio-jegaine/rubrika:naujienos-projektai-projektuarchyvas-archyvas_2003-2006 2005.11.11

Stiprus uraganas gali turėti tiek energijos, kiek ?monės sunaudoja per metus, o net ir vidutinio stiprumo tornado galią galėtume lyginti su didelės elektros jėgainės pajėgumu, - ra?oma ?urnale ?The Economist?. Galbūt ateityje ?mogus i?moks pa?aboti uragano jėgą ir priversti gamtos stichiją tarnauti savo tikslams.
Randibo, un projet Margotweb

Pana?iai mano kanadietis in?inierius Louisas Michaud, kuris siūlo kurti dirbtinius oro sūkurius ir naudoti jų energiją. Savo atradimą jis vadina oro sūkurio jėgaine. Ji veikia pana?iai, kaip vadinamasis saulės kaminas. Jei dideliame ?iltnamyje pastatysime auk?tą siaurą cilindro formos kaminą, tai nuo saulės į?ilęs oras kils auk?tyn ir ver?is i? ?iltnamio pro siaurą ilgą angą. Prie kamino pagrindo įtaisius turbiną, oro srautų energiją galima paversti elektros energija.

Toks saulės kaminas prie? ketvirtį am?iaus sėkmingai veikė Ispanijoje, dabar australų bendrovė planuoja statyti net 1000 metrų auk?čio tokį įrenginį Naujajame Pietų Velse. Bet ?ios energijos gamybos sistemos galingumas tiesiogiai priklauso nuo kamino auk?čio, todėl i?kyla techninių kliūčių. In?inierius Michaud siūlo vietoj kamino statyti 200 m skersmens ir 100 m auk?čio cilindrinę sieną su angomis apačioje, pro kurias patektų ?iltas oras ir vandens garai, įsukantys oro sūkurį.Įkaitęs oras kils auk?tyn, plėsis ir vės, vandens garai kondensuosis, i?skirdami dar daugiau ?ilumos. Nuo gamtos tornado ?is oro sūkurys skirsis tik tuo, kad suksis vienoje vietoje ir bus kontroliuojamas.
Luiso Michaud jėgainėje galima valdyti drėgno oro sūkurį dviem būdais: u?darant apačioje esančias angas, pro kurias patenka drėgnas ?iltas oras, arba leid?iant orą prie?inga kryptimi ir taip stabdant įsisukusius srautus. ?inoma, cilindro apačioje reikia įmontuoti turbinas, kurios gamintų elektros energiją. Tokios 200 m skersmens oro sūkurio jėgainės galingumas teori?kai galėtų būti apie 200 megavatų. Prie? 30 metų sukūręs teorinį oro sūkurio jėgainės modelį, Michaud nesėkmingai siūlė energijos gamintojų bendrovėms tokią idėją i?mėginti prakti?kai. ?ią vasarą jam pavyko susitarti ir pradėti statyti nedidelę, 10 metrų skersmens cilindrinę sieną, kurioje ketinama parodyti, kaip sukuriamas ir valdomas oro sūkurys bei kaip ir kiek i? jo i?gaunama energijos.
?emės atmosferos ir klimato tyrinėtojai mokslininkai įtariai ?velgia į ketinimus pa?aboti gamtos stichijas. Jie da?niau tik pasyviai stebi ir numato gamtos rei?kinius. O praktikai nesupranta tokio akademinės bendruomenės pasyvumo, nenoro eksperimentuoti ir ie?koti būdų įveikti kasmet vis grėsmingiau įsisiautėjančius uraganus arba bent jau pasimokyti i? gamtos rei?kinių. Pasak in?inieriaus Michaud, gamtoje slypi daug i?minties, kurią perpratę ?monės galėtų niokojančias jėgas nukreipti sau naudinga linkme ir ne tik i?vengti nuostolių, bet ir gauti naudos.
Pagal u?sienio spaudą parengė Gintaras Aleknonis
www.lrt.lt

Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb