fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU


Napkémény

http://www.kekenergia.com/archiv/napipar.html

Nagy f?ldter?letet bor?tanak k?r alak? ?veg vagy műanyagszerkezettel, ami a k?r k?zepe ir?ny?ba magasodik. K?z?pen egy magas torony tal?lhat?, itt tal?lhat? vagy tal?lhat?k a sz?lturbin?k.
A k?r ?s a f?ldfelsz?n k?z?tt a levegő k?pes cirkul?lni. Naps?t?s hat?s?ra az ?veg (vagy műanyag) alatt tal?lhat? levegő felmelegszik, ?s mert a meleg levegő k?nnyebb, mint a hideg, a torony ir?ny?ba kezd ?ramlani, hely?t ?tadva a perem felől ?rkező hideg levegőnek. A toronyban a meleg levegő felsz?ll, mozg?s?val a turbina lap?tjait megforgatja. A turbin?hoz gener?tor csatlakozik, mely a mozg?si energi?t villamos energi?v? alak?tja.
Napk?m?ny http://www.solarmissiontechnologies.com/
Napk?m?ny http://www.solarmissiontechnologies.com/
Megval?sult tervek
A termikerőmű protot?pus?t Manzanaresben ?p?tett?k fel, ?s tesztelt?k. Manzanares Spanyolorsz?gban tal?lhat?, Madridt?l d?lre. Ez a napk?m?ny 1986 j?lius?t?l 1989 febru?rj?ig gyakorlatilag megszak?t?s n?lk?l ?zemelt, teljes?tm?ny?nek cs?cs?rt?ke 50 kW. A kollektor?nak ?tm?rője 240 m?ter, fel?lete 46,000 m2. A k?m?ny ?tm?rője 10 m?ter, magass?ga 195 m?ter.


A protot?pus termikerőmű Manzanares-ben, Spanyolorsz?gban

A k?s?rleti ?zem eredm?nyesnek tekinthető, a tapasztalatok alapj?n minden olyan helyen, ahol az ?zemel?shez sz?ks?ges kond?ci?k a rendelkez?sre ?llnak (napsug?rz?s m?rt?ke el?ri a 2.5MWh/m2 ?rt?ket) telep?thető.
Egy 5 MW teljes?tm?nyű erőműh?z 1100 m ?tm?rőjű kollektor sz?ks?ges, a k?m?ny magass?g?nak el kell ?rni a 445 m?tert, ?tm?rőj?nek a 27 m?tert.
Egy 200 MW-os erőműh?z ugyanezek a param?terek: 5000 m ?tm?rőjű kollektor, 1000 m?ter magas, ?s 150 m?ter ?tm?rőjű k?m?ny.
A k?m?nyben a l?g?ram sebess?ge 8 m/s, ha a turbina ?s a gener?tor ?zemben van, e n?lk?l 15 m/s.
Egy olyan termikerőmű, melynek a kollektor?nak az ?tm?rője 7000 m, egy olyan ter?leten, ahol a napsug?rz?s ?rt?ke el?ri a 2.3MWh/m2, egy ?v alatt k?r?lbel?l 700-800 GWh energi?t termelhet.
Ezzel az energiamennyis?ggel egy nukle?lis erőművet k?pes kiv?ltani.
Ausztr?li?ban fogj?k meg?p?teni a legnagyobb termikerőművet, mely egyben a legmagasabb l?tes?tm?ny list?r?l a m?sodik helyre szor?tan? a jelenleg vil?gelső Canadian National Tower-t Toront?ban. Az erőmű k?m?nye ugyanis 1 kilom?ter magas lesz (3,300 ft), ?s egymilli?rd ausztr?l doll?rt sz?n l?tes?t?s?re az ausztr?l korm?nyzat. 2006-ban lesz k?sz az erőmű, Buronga mellett, New South Wales-ben.
200,000 h?ztart?st fog villamos energi?val ell?tni, ezzel 700.000 tonn?val fogja cs?kkenteni az ?vegh?zhat?st okoz? g?zok kibocs?t?s?t. A kollektor ?tm?rője 7 km lesz, ?s a felmelegedő levegő a toronyban 32 turbin?t fog meghajtani, ?s a turbin?k v?rhat?an napi 24 ?r?n kereszt?l k?pesek lesznek villamos ?ramot termelni.
Az erőművet a n?met Schlaich Bergerman tervezte, aki a a spanyol Manzanares-ben (ld. az előző cikket) bizony?totta a technol?gia alkalmazhat?s?g?t.

____________________

Napenergia, napk?m?ny ?s Ausztr?lia
http://www.emich.hu/wp/2008/05/03/napenergia-es-ausztralia
2008 m?j 3. Szo
A minap megn?ztem ?Az Utols? ?ra? c?mű filmet (IMDB).
A filmben volt egy hivatkoz?s egy ?jszerű napenergi?t hasznos?t? erőműre. Meglepett a dolog, mert eddig m?g nem hallottam r?la. A neve magyarul ?Napk?m?ny?. A Napk?m?ny egy 1 Km magas torony, amiben gyakorlatilag egy folyamatos mesters?gesen gener?lt termik mozog felfele, meghajtva ezzel a hagyom?nyos turbin?kat. A torony k?r?l l?vő ?t?ny?r? k?t r?tegű, ?s a nap folyamatosan meleg?ti a benne l?vő levegőt, ami a k?m?nyen ?t jut ki a magasban l?vő hűv?s r?tegbe, az ?gy keletkezett l?gnyom?s k?l?nbs?get pedig a k?r sz?l?n sz?vja be. Valahogy ?gy:
Spanyolorsz?gban m?r k?sz?lt protot?pus, az Ausztr?li?ba tervezett darab 200 000 h?ztart?s elektromos energia ell?t?s?t biztos?tan? (200 MW). Hajr? Ausztr?lia!


műk?d?si elv?t a napenergia k?m?ny (torony)
_______________________

http://www.sulinet.hu/tart/forum/ujuzenet?fid=4&tid=2003-01-13%2010%3A08%3A48.887742&ueid=2004-02-05%2010%3A41%3A32.470094#
A torony teteje es alja k?z?tt am?gy is meglevő 10 fokos hőm?rs?kletk?l?nbs?get az azt k?r?lvevő 7 kilom?ter ?tm?rőlyű napkollektor, mely tulajdonk?ppen egy egybef?ggő, n?h?ny m?ter belmagass?g? ?vegh?z, m?g 15 fokkal megn?veli. Mik?zben a levegő mintegy 45 km/h sebess?ggel ?ramlik f?lfel? a torony belsej?ben, meghajt 32, egyenk?nt 6.25 MW-os turbin?t, melyek ?sszesen 200 MW ?ramot termelnek. Hogy az erőmű folyamatosan műk?dhessen, a kollektor al? szorosan egym?s mell? v?zzel t?lt?tt fekete cs?veket fektetnek, melyek a nappal felvett hőt ?jszaka leadj?k.
A feltal?l? J?rg Schlaich professzor, a Schlaich Bergermann ?s T?rsa (http://www.sbp.de/) alap?t?ja. A nap-k?m?ny 195 m?ter magas protot?pusa h?t ?ven kereszt?l műk?d?tt a spanyolorsz?gi Manzaneresben.
A torony egy?bk?nt a gy?m?lcstermel?sről h?res Mildura k?zel?ben fog fel?p?lni, ?gy tal?n nem is meglepő, hogy a napkollektork?nt szolg?l? "?vegh?zban" fontolgatj?k n?v?nyek termeszt?s?t is.
Linkek:
http://www.sbp.de/en/fla/contact/download/The_Solar_Chimney.pdf
http://www.enviromission.com.au/pdfs/ecos_sept_oct_2003.pdf

___________________

A naperımővektıl teljesen elterı a napkemenyek energiaatalakitasa. A talajt m
magassagban es R sugaru korben uveggel vagy mőanyaggal lefedjuk. A lefedett
terben a napsugarzas hatasara 15-30 ?C?al a hımerseklet, a levegı felmelegszik es
a kozepen elhelyezett h magassagu kemenyben 12-15 m s sebessegő felaramlas
alakul ki. A nagy sebessegő levegı szelkereket hajt meg, es aramot termel. A
szelkerekek elhelyezhetık a lefedett ter kozepen nagy szamban, vagy kisebb
szamban a kemeny also zonajaban.
A napkemeny villamos teljesitmenye koveti a napsugarzas intenzitas valtozasat. A
napi teljesitmenyingadozas jol kiegyenlithetı, ha a lefedett terben vizzel toltott
hıtarolo csoveket helyezzunk el.

______________________

http://www.sulinet.hu/thinkquest/honlapok/sunband/napkemeny.html
A napk?m?ny azon egyszerű elven alapszik, hogy a meleg levegő fel sz?ll. A folyamat l?nyege az, hogy a napenergi?j?t ?sszegyűjtő tető alatt a levegő felmelegszik ?s a k?m?ny fel? ?ramlik, melyben felsz?ll ?s k?zben lehűl. A levegő az eg?sz rendszer k?r?l cirkul?l, mivel oldalr?l ?jabb hideg levegő ?ramlik a felmelegedett hely?re. A k?m?nybe elhelyezett turbin?k termelik, a felsz?ll? levegő mozg?si energi?j?t felhaszn?lva, az elektromos energi?t.


A protot?pus termikerőmű turbin?ja Manzanares-ben, Spanyolorsz?gban

Ez az elrendez?s k?l?n?sen alkalmas lehet napsug?rz?sban gazdag ter?leteken elektromos energia termel?s?re, p?ld?ul sivatagokban. A rendszer hat?sfoka a k?m?ny magass?g?val exponenci?lisan n?vekszik. A rendszer h?tr?nya, hogy kellően magas k?m?nyt kell ?p?teni. Kellően kedvező k?r?lm?nyek mellett, (ami 2.5 MWh/m2 energia intenzit?st jelent), egy 5 MW teljes?tm?nyű erőmű meg?p?t?s?hez 1100 m ?tm?rőjű kollektor mező kell ?s 445 m magas 27 m ?tm?rőjű k?m?ny. 200 MW teljes?tm?ny el?r?s?hez 5000 m ?tm?rőjű kollektor mező sz?ks?ges 1000 m magas ?s 150 m ?tm?rőjű k?m?nnyel

___________________________

A napk?m?ny energiaatalakitasi kepessege az uveghazhatashoz hasonlo hatason alapul. Egy tobb szaz meter sugaru teruleten a felszin feletti nehany meter magas levegot uvegfedellel zarjuk le. A felszin altal kibocsatott hosszu hullamu elektromagneses sugarzast ez visszaveri, de a fentrol jovo napsugarakat atengedi. A fedel alatti levego jelentosen felmelegszik es kitagul, ezert a kozepen levo kemenybe aramlik, es ott a nagy teruletrol osszegyult meleg levego gyorsan aramlik felfele ? ez lenyegeben mesterseges szel. A kemenybe hagyomanyos szelturbinakat helyezve azok villamos energiat allitanak elo (5. ?bra). Ausztraliaban nemregiben elfogadott projekt szerint New South Wales-ben epul meg az elso ilyen kemeny, amely tobb mint 1000 meter magassagaval az ember altal epitett legmagasabb epulet lehet. A Project elokeszitesekent 1982?1989 kozott egy 50 kW-os napkemeny uzemelt a spanyol Manzanaresben.


Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb