fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU


Torre solar de Font el Fresno

La Torre solar de Font el Fresno ser? una gran torre solar de 750 metres d'altura situada en Font el Fresno (Ciutat Real).

http://www.wikilingua.net/ca/articles/t/o/r/ Torre_solar_de_Fuente_el_Fresno_752a.html

Ser? l'estructura m?s alta del m?n, superant a la Torre CN de Canad?, el doble d'alta que l'estructura avui dia m?s alta en la Uni? Europea, el m?stil de TV Belmont i equivalent a 5 Torres Picasso, posades una sobre una altra; en l'alt tindr? un mirador. La seva construcci? comen?aria en 2007, estant prevista la finalitzaci? en l'any 2010.
Est? torre afectar? enormement a la localitat, tant economicamente, at?s que probablement generi turisme, com per l'entorn, per la seva impressionant altura que si fora d'oficines podria tenir unes 220 plantes.
Ser? visible des de la cara nord de les Muntanyes de Toledo, encara que la torre es troba en la cara sud, ja que el mirador (punt m?s alt), ser? de molta m?s altura que els cims d'aquesta serra.
Com el seu nom indica, ser? una torre solar, que produir? "grans" quantitats d'electricitat, 40 MW, (l'equivalent a tan nom?s 40 aerogeneradores e?lics l'efic?cia dels quals ve a m?s avalada des de fa temps), cobrir? la demanda d'electricitat d'unes 120.000 persones, com per a abastir ciutats com Orense. 40 MW, ?s un equivalent aproximat a 140.000 barrils de petroli, pel que evit?r? que s'emetin a l'atmosfera 78.000 tones de di?xido de carboni.

La torre ocupar? 350 hect?rees.

Estar? vigilada cont?nuament per si es produeix un incendi a la part alta de la torre que alter?s la integritat estructural del formig?.
Es creessin uns 500 ocupacions directes, s'invertiran uns 240 milions d'euros.
Les empreses espanyoles Imasa i Camp 3, amb Schlaich Bergermann, una companyia alemanya s'encarregaran dels treballs i despr?s asseguraran l'explotaci? de la torre, amb la Universitat de Castella-la Manxa, i el Ministeri de Medi ambient.
Hi ha una iniciativa similar en l'altre extrem del planeta, a Austr?lia, amb una torre de 500 m d'altura, encara que originalmente s'havia pensat en una altura de 1000 m. El precedent d'aquesta torre va ser la torre solar de Manzanares, (Ciutat Real), de 195 m d'altura i que avui dia est? desmantellada despr?s d'esfondrar-se durant una tempesta. Tamb? existeix una altra a Ar?bia Saud?, per? aquesta ?s l'?nica de la Uni? Europea.

Enlla?os externs? Torre solar de 750 metres d'altura en Ciutat Real (Espanya)
? Ciutat Real tindr? una torre que doblegar? l'altura de les Torres Bessones
? La torre m?s alta d'Europa s'al?ar? en un poble de Ciutat Real
? La torre m?s alta d'Europa estar? en Ciutat Real
? La Torre Solar
? http://www.franciscoperez.com/blog/2006/06/torre-solar-en-ciutat-real.html
? http://www.skyscraperpage.com/diagrams/?b46210
? Web de CAMP 3

http://www.wikilingua.net/ca/articles/t/o/r/ Torre_solar_de_Fuente_el_Fresno_752a.html
..
Energia e?lic solar
JVR
http://www.wikilingua.net/ca/articles/e/n/e/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lico_solar.html

L'energia e?lic solar ?s un m?tode per a obtenir energia que funciona amb l'aire escalfat pel sol i que puja per una xemeneia on estan els generadores.
Actualment, al gener de 2006, es va presentar una palesa d'utilitat, espanyola, amb el nom de JVR, nom donat pel seu inventor i que revoluciona aquest m?tode de generar energia renovable per mitj? de l'energia solar en aplicaci? d'escalfament de l'aire. El nou sistema comen?a per una instal?laci? d'efecte xemeneia, per? amb algunes variants molt importants: La base es compon de tres capes: Terra, a?llant i cer?mica acumuladora (entre ella connexions de conductes d'aigua, i sobre la cer?mica de cristall). La construcci? ?s en forma c?nica i en la seva part superior es troba una torre. El tercer ter? de la torre i en tot el seu per?metre es troba transparent, que a m?s coincideix amb el centre d'una turbina semblants a les utilitzades per gas. Aquesta turbina aquesta interconectada amb un alternador que es troba sota el centre de la instal?laci? per un eix. En la part transparent incideixen l'energia resultant d'un nombre determinat de concentradores solars, originant un sobrecalentamiento de l'aire en el centre de la turbina i per tant mou aquesta com ho faria si el combustible, en comptes del solar, fora gas o queroseno; sol que en aquest cas ?s el sol.
En la base de la torre, en tot el seu per?metre es troba unes excloses que en les hores de radiaci? solar es troben tancades a l'aire dels acumuladores de calor i obertes a l'aire fred de l'exterior. Com tots saben l'aire fred ?s molecularmente m?s dens. Aquest aire ?s el qual la turbina comprimeix en el seu centre ?s escalfat pels concentradores. Tancades l'excloses de comunicaci? de la torre amb els acumuladores, que reben la radiaci? solar, aconseguint aquests una temperatura molt elevada. Arribat un l?mit en la seva temperatura, suficient perqu? serveixi com acumuladores d'energia perqu? escalfin l'aire en les hores nocturnes i puguin moure la turbina (llavors en la nit) modificada per a moure's per l'efecte xemeneia, pels conductes d'aigua que es troben entre els acumuladores de calor de cer?mica, mantenint els acumuladores a la temperatura necess?ria i traspassant la calor a la conducci? abans comentada, com intercambiador de calor, aigua sobrecalentada que pot al seu torn servir com generador d'electricitat.


Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb