fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU


Energitorn (Svenska)

SOLENERGI OCH VATTEN

http://www.zionit.se/ljusasidan_12-2007.htm

Alternativ energi och s?tvatten ur stora torn
Energitorn kallar professor Dan Zavlavsky vid Tekniska H?gskolan, Technion i Haifa, sin modell f?r att alstra stora m?ngder elkraft i ?kenomr?den enbart med hj?lp av solen.
I de j?ttelika ih?liga pl?ttornen, 1000 meter h?ga och 400 meter i diameter alstras vindkraft genom konvektion.
Randibo, un projet Margotweb
Det m?ste finnas vatten i n?rheten, antingen saltvatten fr?n havet, eller br?ckt vatten fr?n salta k?llor eller renat avloppsvatten. Energitornen fungerar p? f?ljande s?tt: Vatten sprutas upptill in i tornet, kyler den ?kenvarma luften d?r som str?mmar ner?t. Luften f?r en s? h?g hastighet vid tornets botten att den kan driva turbiner som i sin tur kan driva elgeneratorer och pumpar.16 ?re per kilowattimme
Pumparna kan dels lyfta upp kylvattnet till tornets topp, dels anv?ndas f?r avsaltning av havsvattnet till s?tvatten med membranteknik till mindre ?n halva nuvarande kostnaden per kubikmeter. Arbetet med att utveckla energitornen har nu p?g?tt vid Technion i 15 ?r och systemet ?r fullst?ndigt genomr?knat. Elen fr?n tornen har ber?knats till att kosta inte mer ?n ca 16 ?re per kilowattimme.
Zaslavskys team har identifierad 40 omr?den p? jorden, i Mellan?stern, Australien, Nordafrika, Kalifornien och Mexiko, d?r det finns f?ruts?ttningar f?r att k?ra energitornen.
Sedan ?r det upp till elkraftbolag att exempelvis med ABB:s likstr?ms?verf?ring transportera kraften till bebodda omr?den. Men med tillg?ng till s?tvatten kan ?ven ?kenomr?dena omkring tornen odlas upp.
Det som fattas nu ?r kapitalstarka investerare som vill satsa p? denna form av solenergi.
Israel21c 7 december 2007.
Mer finns i Wikipedia p? http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_tower_(downdraft)
Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb