fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU


Energijos bok?tas (Lietuviu)

"Energijos bok?tas" - naujas Saulės energijos elektrinių principas

http://www.technologijos.lt/n/mokslas/fizika/straipsnis?name=straipsnis-3032 2007-12-13

Izraelio mokslininkai sukūrė produktą, kurio pritaikymas energetikoje leistų nesudėtingai gauti nuo 15 iki 20 kartų daugiau elektros energijos nei jos yra sunaudojama dabar visame pasaulyje. Ir ne tik tai - naujojo tipo elektrinė galėtų taip pat būti naudojama kaip vandens gėlinimo kompleksas ir tuo pačiu "atvėsinti" ?emę, t.y. apgrę?ti globaliojo at?ilimo procesą prie?inga linkme. Kokia idėjos esmė - skaitykite toliau.
Randibo, un projet Margotweb
Visi ?ie teiginiai yra labai skambūs, tačiau mokslininkai i? "Technion" (Izraelio Mokslo Instituto) visi?kai įsitikinę, jog "Energijos bok?tas" (angl. "Energy Tower") galėtų būti vos ne esminis kelių did?iausių pasaulio problemų sprendimas. 7 ?monių kolektyvas ties ?ia idėja dirbo nuo pat 1983 metų. Projekto iniciatorius profesorius Dan Zaslavsky ai?kina, jog "Energijos bok?tas" veikia panaudojant fundamentalų konvekcijos principą: ?ilto oro srovės kyla auk?tyn, o ?alto - leid?iasi ?emyn. ?iai oro masių judėjimo energijai surinkti būtų galima pastatyti ma?daug 900 metrų auk?čio ir 360 metrų pločio bok?tą. Kylantis nuo ?emės pavir?iaus oras palaipsniui vėsta, o bok?to vir?uje orui papildomai au?inti (ir tuo pačiu jį drėkinti, taip padidinant masę) būtų pur?kiamas vanduo, surinktas i? kritulių arba paimtas tiesiog i? jūros. Stipriai atvėsęs sunkesnis oras kristų ?emyn, įgaudamas vis daugiau kinetinės energijos, ir galiausiai visas srautas suktų bok?to apačioje įrengtas turbinas. Turbinos būtų jungiamos prie elektrą gaminančių generatorių.
Kadangi tokio įrengimo veikimas labai priklauso nuo orą į?ildančios Saulės energijos, "Energijos bok?tą" mokslininkai priskiria Saulės elektrinių klasei. Kadangi pageidautina, jog bok?to vir?uje būtų pakankamas ?ilto oro kiekis, tokia elektrinė geriausiai veiktų kar?to ir sauso klimato zonose. Komanda nustatė regionus, esančius ma?daug 40 pasaulio ?alių, kurie geriausiai tiktų ?iai koncepcijai įgyvendinti - ?iems regionams priklauso Vidurinių Rytų, Australijos, ?iaurės Afrikos, Kalifornijos ir Meksikos teritorijos.
Mokslininkai taip pat prognozuoja, jog projektas būtų pakankamai pigus - ?iuo būdu generuojama elektra kainuotų tik 6-7 centus (lietuvi?kus) u? vieną kilovatvalandę energijos, o tai yra kelis kartus pigiau nei dabartinės elektros energijos kaina. Taip pat tokia energija būtų pigesnė nei dabartinių Saulės elektrinių, hidroelektrinių ir vėjo jėgainių gaminama energija. Be to, bok?tas galėtų būti naudojamas vandeniui gėlinti - gėlo vandens gavybos ka?tai sudarytų tik ma?daug pusę ka?tų, reikalingų dabartinėms gėlo vandens gavimo technologijoms. Vandens rezervus būtų galima naudoti vietoje įvairiais tikslais - ?emės drėkinimui, įvairių rū?ių biokurui gaminti, ?uvų fermoms ir taip toliau.
Galiausiai, "Energijos bok?tas" galbūt netgi padėtų atvėsti pačiai ?emei ir geriausiu atveju netgi apsuktų globaliojo at?ilimo procesą atvirk?tine kryptimi. Toks gamtinis procesas vyksta natūraliai ties Ekvatoriumi. Pastačius tokius bok?tus dykumų regionuose tokį procesą būtų galima ?enkliai paspartinti, perteklinę ?ilumos energiją transformuojant į elektrą. ?inoma, tokių statinių kiekis arba jų matmenys taip pat turėtų būti tokie, kad leistų "susidoroti" su giganti?kais energijos kiekiais.
Nors mokslininkai tiki savo projekto veiksmingumu, jie vis dar laukia potencialių investuotojų, kurie galėtų finansuoti bent prototipo gamybą ir bandomuosius eksperimentus.

Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb